Дизайн та макетування

Рекламний дизайн це створення рекламно-інформаційного звернення, яке по максимуму задовольняє потребу рекламодавця та є доступним для сприйняття та запам’ятовування обраної аудиторії.

Для досягнення поставлених цілей спеціалісти Полярис Груп користуються наступними прийомами:

 1. Ілюстрація інформаційного повідомлення.
 2. Поєднання зображення з текстом.
 3. Застосування новітніх технологій у використанні шрифтів, кольорів, масштабування.
 4. Використання певних персонажів для рекламно-інформаційних звернень.
 5. Забезпечення емоційного фону, який буде відповідати поставленим цілям.
Дизайн та макетування

Вартість послуг дизайну

Послуга Ціна, грн
Створення макету по ТЗ, відмальовка, вектор від 300 грн
Закупка фотозображень в фотобанках від 100 грн
Вартість робіт по дизайну узгоджується після кінцево сформованого ТЗ

При створенні рекламного дизайну обов’язково необхідно додержуватися основних принципів, таких як:

Єдиний стиль. Загальна композиція виконується як єдине ціле, а саме — текст, графіка, заголовок, логотип тощо створюють загальний ефект цілісності.

Ефект гармонії. Всі елементи мають бути поєднані та органічно доповнювати один одного. Ефект гармонії досягається підбором поєднуваних елементів.

Порядок послідовності. Рекламно-інформаційне звернення має бути упорядженим таким чином, щоб воно читалося зліва направо і згори донизу. Саме така послідовність елементів спрямовує погляд людини у потрібному напрямку..

Акцентування. Це виділення певних елементів на загальному тлі.

Контраст. Використання компонентів різних форм, розмірів та кольорів.

Загалом — дизайн реклами ґрунтується на врівноваженні ілюстрацій та текстів в єдине рекламно-інформаційне звернення.

В рекламному дизайні існують основні типи ілюстрацій. До них можна віднести — фотографії, рисунки, колажі.

Фотографії можуть бути різними і для кожного напрямку використовується свій вид фото. Наприклад:

 • Іміджева фотографія
 • Предметна фотографія
 • Каталожна фотографія
 • Інтер’єрна фотографія
 • Діловий портрет
 • Політичний портрет
 • Класична фотографія — це момент «упійманої» реальності. Сюди можна віднести класичні фото людей, тварин, пейзажів, натюрмортів, побутові фото.

Рисунки. Їх можна розділити на два види — статичні та нестатичні.

 • До статичних відносяться таблиці і графіки. Вони як правило базуються на цифрах та слугують для зрозумілішого показу зв’язку між об’єктами чи подіями.
 • Нестатичні допомагають подати думки, які можна зрозуміти за допомогою візуального сприйняття. До них відносяться декоративні елементи, художнє зображення певних об’єктів, печатки, логотипи, схеми і т.д.

А от в колажі вже відбувається поєднання окремих елементів рисунка та фотографії.

Ілюстрації у рекламному дизайні спрямовані на привертання уваги потенційних споживачів.

Також не варто забувати і про забезпечення кольорової гами ілюстрування дизайну реклами. Різні кольори здатні викликати у людини певні емоції. Пов’язано це з тим, що сприйняття кольору в людей сформовано у результаті їх взаємодії з довкіллям.

Отже, колір в дизайні виконує цілу низку функцій:

 • привертає увагу;
 • сприяє розумінню сутності товару;
 • поліпшує запам’ятовуваність реклами;
 • формує позитивне ставлення до реклами;
 • виділяє певні елементи реклами;
 • урівноважує композицію.

Сприйняття кольорів залежить і від їх кількості, насиченості та поєднання. Для ефективнішого підбору кольорової гами дизайнеру важливо знати символіку кожного з основних кольорів в уяві людини, особливості їх впливу на емоційний стан і здоров’я, візуальну чіткість, рівень запам’ятовуваності, поєднання кольорів з геометричними формами, просторову орієнтацію та багато іншого.

Одним із важливих питань, яке стоїть перед дизайнером — розміщення і поєднання ілюстративного з текстовим матеріалом на одній площині з дотриманням всіх правил. З одного боку, комбінація ілюстрацій і тексту має ґрунтуватися на психологічних законах сприйняття інформації та легко сприйматися й засвоюватися людиною, з іншого — потрібно шукати оригінальне рішення.

Класична схема сприйняття рекламного повідомлення є «зліва-направо-вниз».

Текстова реклама — один із видів подачі інформації. У такому дизайні ілюстративний матеріал повністю відсутній. Текстовий матеріал за видами відрізняється за рахунок використання різних шрифтів та їх розмірів.

Деякі наші роботи

Почніть вводити, то що ви шукайте вище і натисніть кнопку Enter для пошуку. Натисніть кнопку ESC для скасування.

Повернутися наверх